Reklamy...
Zobacz Temat
Zdrada - portal zdradzonych | Forum dla zdradzonych i zdradzających | Obok tematu
Strona 142 z 168 << < 139 140 141 142 143 144 145 > >>
Autor RE: Cytaty
Hestia
Użytkownik Avatar Użytkownika

Postów: 409
Przyjaciel

Pomógł: 0

Data rejestracji: 02.12.16

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 17-08-2018 00:14
Zwycięzcy robią to, czego przegranym się nie chciało.

Jonathan Carroll

Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor
RE: Cytaty
Wścibski Gość
Nadistota

Avatar Użytkownika

Postów: Bardzo dużo
Data rejestracji: Od zawsze
Dodane dnia 03-12-2021 04:21
Reklama
Góra http://www.zdradzeni.info/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Cytaty
matrix
Użytkownik Avatar Użytkownika

Postów: 288
Przyjaciel

Miejscowość: kuj-pom
Pomógł: 0

Data rejestracji: 24.02.17

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 17-08-2018 00:30
nie rozmawia z nikim. Nie zależy mu na towarzystwie. Zwycięzca jest sam.

Paulo Coelho r11; Zwycięzca jest sam

Post doklejony:
Każdy człowiek jest inny i za wszelką cenę powinien bronić swego prawa do indywidualności.

Paulo Coelho r11; Zwycięzca jest sam
Edytowane przez matrix dnia 17-08-2018 00:37
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Cytaty
amor
Użytkownik Avatar Użytkownika

Postów: 330
Przyjaciel

Pomógł: 4

Data rejestracji: 08.02.18

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 17-08-2018 00:39
Psychofag niemal cały swój intelekt wkłada w swoje interpersonalne gry. Uczestniczą w nich wszyscy całe jego otoczenie. Partnerka, wspólnicy, podwładni, pracodawcy, sprzedawcy i kelnerki. Jego cały świat to gra o dominację i on ma zwyciężyć, przechytrzyć. To on ma kontrolować sytuację i stan umysłu każdego, z kim się styka i ma z nim coś do załatwienia

- autor nieznany
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Cytaty
Deleted_User
User deleted!

Postów: 0
Nowy

Miejscowość: nowhere
Pomógł: 0

Data rejestracji: 01.01.70

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 17-08-2018 09:40
Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie.

Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi.

r11; Dlacze­go Chaos zaw­sze wyg­ry­wa z Porządkiem?
r11; Po­nieważ jest le­piej zorganizowany.

Jeśli się nad tym le­piej zas­ta­nowić, baśnie nig­dy na nic nie przed­sta­wiały dowodów.

Występo­wał w nich przys­tojny książę... czy nap­rawdę był ta­ki? A może po pros­tu ludzie na­zywa­li go przys­tojnym, bo był księciem? Dziew­czy­na była piękna jak po­ranek... no dob­rze, ale który po­ranek? Kiedy le­je deszcz, trud­no na­wet wyj­rzeć przez ok­no, by się o tym prze­konać! Opo­wieści nie chciały, byś myślała r11; chciały, byś wie­rzyła w to, co ci opo­wiadają...

Jest śmierć i po­dat­ki, ale po­dat­ki są gor­sze, bo śmierć przy­naj­mniej nie tra­fia się człowieko­wi co roku.

Są ludzie, którzy od­bierają in­nym pieniądze. W porządku, to zwykła kradzież. Ale są też ludzie, którzy jed­nym krótkim słowem pot­ra­fią odeb­rać ko­muś sa­mo człowie­czeństwo. To zu­pełnie in­na sprawa.

Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać.

Praw­dzi­wa głupo­ta zaw­sze po­kona sztuczną inteligencję.

Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty.

Przez set­ki lat ludzie wie­rzy­li, iż jaszczur­ki w stud­ni do­wodzą, że wo­da jest świeża i zdat­na do pi­cia. I przez cały ten czas ani ra­zu nie za­dali so­bie py­tania, gdzie właści­wie jaszczur­ki chodzą do toalety.

Oczy­wiście, jest rzeczą bar­dzo ważną, by do egza­minu przystępo­wać na trzeźwo. Wiele obiecujących ka­rier w za­miata­niu ulic, zbiera­niu owoców czy gra­niu na gi­tarze w przejściach podziem­nych roz­poczęło się od bra­ku zro­zumienia dla te­go pros­te­go faktu.

Nie chodzi o to, co wiesz, ale o to, cze­go nie wiedzą inni.

Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią: "Ta szka­lan­ka jest w połowie pełna". Ci drudzy mówią: "Szklan­ka jest w połowie pusta".

Jed­nak świat na­leży do tych, którzy pat­rzą na szklankę i mówią: "Co jest z tą szklanką? Przep­raszam bar­dzo... To ma być mo­ja szklan­ka? Nie wy­daje mi się. Mo­ja szklan­ka była pełna. I większa od tej!"

Po upad­ku z czter­dzies­tu stóp człowiek jest tak sa­mo mar­twy, jak po upad­ku z ty­siąca sążni.

iiii dalej mi się nie chce przeklejać. Kto ciekawy, niech zajrzy do książek Pratchetta albo na stronę z jego cytatami
http://basti2web.de Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Cytaty
amor
Użytkownik Avatar Użytkownika

Postów: 330
Przyjaciel

Pomógł: 4

Data rejestracji: 08.02.18

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 17-08-2018 10:06
W obliczu własnych urażonych ambicji, zawiść zawsze lubi szeptać za czyimiś plecami.

Już tak jest że zawiść nie bardzo szkodzi temu przeciw komu ją kierujemy,bo ten może ją zlekceważyć. Szkodzi jednak zawistnemu i przyprawia go o męki.

-autor nieznany

Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Cytaty
Hestia
Użytkownik Avatar Użytkownika

Postów: 409
Przyjaciel

Pomógł: 0

Data rejestracji: 02.12.16

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 17-08-2018 23:30
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszczę.

r12; José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Cytaty
amor
Użytkownik Avatar Użytkownika

Postów: 330
Przyjaciel

Pomógł: 4

Data rejestracji: 08.02.18

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 18-08-2018 02:07
Jestem wrogiem tego, żeby 20-latka grała dziecko.

- Cezary Domagała


"Mieć" zaufanie. Nigdy się nie "ma" zaufania. Zaufanie to nie jest coś, co się posiada. To coś, czym się obdarza. "Darzy się' zaufaniem.

- Éric-Emmanuel SchmittPost doklejony:
Na ten zawód składają się i film, i telewizja, i kabaret, i teatr. Jeśli coś odpada (r30smiley r11; są jeszcze inne możliwości (r30smiley.

- P.Machalica


Post doklejony:
Na ten zawód składają się i film, i telewizja, i kabaret, i teatr. Jeśli coś odpada... są jeszcze inne możliwości.

- P.Machalica
Edytowane przez amor dnia 18-08-2018 02:15
Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 142 z 168 << < 139 140 141 142 143 144 145 > >>
Skocz do Forum:
Logowanie
Login lub e-mail

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2007-2021 www.zdradzeni.info