Reklamy...
Zobacz Temat
Zdrada - portal zdradzonych | Forum dla zdradzonych i zdradzających | Obok tematu
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Trochę Optymizmu...
Yorik
Administrator Avatar Użytkownika

Postów: 3957


Miejscowość: W-fka
Pomógł: 15

Data rejestracji: 22.04.12

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 06-04-2020 20:46
BCG (Bacillus Calmette-Guérin) - szczepionka przeciw gruźlicy opracowana we Francji przez Alberta Calmette'a i Camille'a Guérina i wprowadzona w 1921.

Głowimy się, dlaczego w niektórych krajach rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 jest tak szybkie i systemy opieki zdrowotnej stają się z tego powodu niewydolne, inne kraje zaś przechodzą epidemię dużo łagodniej. 28 marca ukazał się (w wersji preprint, tzn. jeszcze nie został zrecenzowany i wydrukowany) artykuł z pewną bardzo, bardzo interesującą hipotezą. [1]
👨 Autorzy badali związek pomiędzy wyszczepieniem populacji poszczególnych krajów na gruźlicę (szczepienie nazywa się BCG) a zapadalnością na COVID-19 i śmiertelnością z powodu tej choroby.
Nowojorscy naukowcy przeprowadzili analizę aktualnych i dawnych programów szczepień w ponad pięćdziesięciu krajach. 💉💉💉
>> Są bowiem kraje, jak np. Japonia, Węgry czy Polska, w których od lat obowiązkowo szczepi się na gruźlicę.
🚫 Są też takie (USA, Włochy czy Holandia), w których BCG nie było obligatoryjne nigdy.

Są badania mówiące o tym, że BCG nie tylko działa przeciw bakterii wywołującej gruźlicę, ale wywołuje zjawisko nazywane rprzeszkoloną odpornościąr1; (ang. trained immunity). W skrócie - podanie tej szczepionki powoduje nasilenie odpowiedzi odpornościowej również przeciwko innym patogenom niż prątek gruźlicy (wersja rozszerzona dla medyków r11; zwiększa się produkcja interferonu gamma przez limfocyty CD4+, a także m.in. interleukiny 1smiley. 💪💪💪
W 2000 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że dzieci zaszczepione na gruźlicę w Gwinei-Bissau miały o 50% mniejszą ogólną śmiertelność (co tłumaczono zwiększeniem odporności przeciw infekcjom układu oddechowego czy zmniejszonym ryzykiem sepsy). Badania na świnkach morskich wykazały, że nawet podanie szczepionki u dorosłych osobników zwiększa odporność. Od lat BCG stosuje się w leczeniu raka pęcherza moczowego. Jest też częściowo skuteczna w zapobieganiu trądowi. [2]

Amerykańscy badacze ocenili zachorowalność i śmiertelność z powodu COVID-19 w ponad pięćdziesięciu krajach. Brano pod uwagę tylko kraje o populacji większej niż milion mieszkańców.
Kraje roboczo podzielono na trzy grupy:
🔵 O niskim dochodzie na mieszkańca (<1025 dolarów rocznie)
🔵🔵 O średnim dochodzie na mieszkańca (1026-3995 dolarów rocznie)
🔵🔵🔵 O wysokim dochodzie na mieszkańca (>3995 dolarów rocznie)

Kraje z pierwszej grupy prawie bez wyjątku nie raportowały śmiertelności z powodu COVID-19. Tłumaczono to niską jakością opieki zdrowotnej i niewielką liczbą testów wykonywanych w tych krajach.
Porównano za to śmiertelność z powodu COVID-19 w pozostałych krajach. Wnioski są takie:
c89; Kraje szczepiące dawniej lub obecnie obowiązkowo na gruźlicę (55 krajów): 0,78 zgonów/milion mieszkańców
🚫 Kraje, które nigdy nie szczepiły na gruźlicę (5 krajów): 16,39 zgonów/milion mieszkańców

> Tak, te liczby nie są błędne: 0,78 vs 16,39. Około dwadzieścia razy więcej. 😮😮😮

No to zaczęło się robić co najmniej ciekawie. Amerykanie sprawdzili również, czy istnieje związek pomiędzy rokiem rozpoczęcia obowiązkowych szczepień BCG a śmiertelnością w danym kraju. Przeanalizowano dane z 28 krajów i wykazano, że związek taki istnieje i jest on znamienny statystycznie. Na przykład:
🇮🇷 Iran rozpoczął swoje szczepienia w 1984, co oznacza, że zaszczepione tam są osoby 36-letnie lub młodsze. Śmiertelność wynosi tam 19,7 zgonów/milion mieszkańców
🇯🇵Japonia szczepi od 1947 roku. Śmiertelność: 0,28 zgonów/milion mieszkańców
🇧🇷 Brazylia szczepi już od 1920 roku. Śmiertelność: 0,0573 zgonów/milion mieszkańców

Liczba przypadków gruźlicy w bogatych krajach zachodnich w drugiej połowie XX wieku i na początku wieku XXI zaczęła stopniowo spadać. Kolejne kraje wycofywały się z programu szczepień. Postanowiono zbadać, czy to, przez ile lat szczepiło się w danym kraju na gruźlicę ma związek ze śmiertelnością z powodu COVID-19. Przeanalizowano dane z 17 krajów wykazując znamienną statystycznie różnicę.
Np. w Hiszpanii 🇪🇸 szczepiono na gruźlicę tylko w latach 1965-1981 (16 lat). W Danii 🇩🇰 od 1946 do 1986 roku (40 lat). Śmiertelność z powodu COVID-19 jest w Danii około dziesięciokrotnie (!) niższa niż w Hiszpanii.

Zbadano też, czy w krajach o średnim i wysokim dochodzie istnieje różnica w zapadalności na COVID-19 zależna od obowiązkowego szczepienia na BCG:
c89;Kraje szczepiące (55 państw): 59,54 przypadków/milion mieszkańców
d60;Kraje nieszczepiące (5 państw): 264,9 przypadków/milion mieszkańców
Różnica ta (pięciokrotna) była znamienna statystycznie.

Nie wykazano natomiast znamiennie statystycznie różnicy pomiędzy rokiem rozpoczęcia szczepienia a liczbą przypadków. Mówiąc prosto: statystyki pokazały, że w krajach, które szczepią, choruje tyle samo ludzi niezależnie od tego, kiedy szczepienia się zaczęły, ale znacząco mniej ludzi umiera tam, gdzie szczepiono/szczepi się dłużej. W krajach nieszczepiących choruje natomiast zdecydowanie więcej osób i więcej też umiera.

>>To wskazuje na zależność przyczynowo-skutkową, ponieważ daje się wyjaśnić w tych kategoriach.
Szczepionka nie chroni przed zarażeniem (zakażeniem), a jedynie powstrzymuje rozwój choroby. W związku z tym ilość (zapewne chodzi o częstość występowania) zarażonych nie zależy od faktu szczepienia bądź nie, a więc również od długości okresu szczepień obowiązkowych w poszczególnych krajach. Długość okresu szczepień może mieć wpływ na częstość zachorowań objawowych, jednak pod warunkiem, że dana szczepionka wzmacnia odporność organizmu w odpowiednio wysokim stopniu. Szczepionka, która tylko "przy okazji" podnosi odporność raczej nie powinna zapewniać tak dużego wzmocnienia i może mieć mały wpływ na proporcję zachorowań objawowych do bezobjawowych. Do tego dochodzi jeszcze wpływ czynników społecznych (socjologicznych, demograficznych, ekonomicznych), które mogą w znaczny sposób wpływać na tę proporcję.

Mniejsza śmiertelność w krajach z dłuższym okresem szczepień zapewne jest skutkiem większego odsetka osób zaszczepionych w populacji danego kraju. Co prawda szczepienie przeciwko gruźlicy nie chroni przez zachorowaniem (objawowym), lecz daje na tyle odczuwalną pomoc, że zmniejsza ryzyko śmierci.

Żeby wiedzieć jak silny jest jej wpływ należałoby znać nie tylko różnicę w umieralności, ale też w częstości bezobjawowych przebiegów choroby. I tu jest problem, takich danych nie ma. <<

Postanowiłem zgłębić statystyki i sprawdzić na stronie worldometers.com, jak wygląda zachorowalność i śmiertelność z powodu COVID-19 w różnych krajach. To dane na 1.4.2020, więc statystyki dotyczące zachorowalności i śmiertelności mogą nieco różnic się od pracy nowojorskiej (dane z 21.3.2020). Stąd brałem dane r11; [3], [4], [5].
Podzieliłem kraje bardzo zgrubnie na dwie grupy - te, które szczepią BCG do dziś i te, które nie szczepią. Udało mi się dotrzeć w przypadku części krajów do danych, w jakich latach tam obowiązkowo na gruźlicę szczepiono - wtedy taką informację podaję w nawiasie przy nazwie kraju.

++ KRAJE, W KTÓRYCH NIE SZCZEPI SIĘ OBOWIĄZKOWO PRZECIWKO GRUŹLICY
🔸Hiszpania (1965-1981): 2,227 chorych na COVID-19 na milion osób/201 zgonów z powodu COVID-19 na milion osób
🔸Szwajcaria: 2,053/56
🔸Włochy (nigdy): 1,829/218
🔸Belgia: 1,205/71
🔸Austria: 1,189/16
🔸Niemcy (w RFN nie szczepiono od 1975, w NRD szczepiono do końca): 930/11
🔸Norwegia (1947-1995): 900/8
🔸Francja (1950-2007): 873/62
🔸Portugalia (do 2017) 809/18
🔸Holandia (nigdy): 795/68
🔸USA (nigdy): 639/14
🔸Dania (1946-1986): 536/18
🔸Wielka Brytania (1953-2005): 434/35
🔸Czechy (do 2011): 328/4
🔸Australia (1948-1991): 195/0.9
🔸Słowacja (do 2012): 73/0.2

** KRAJE, W KTÓRYCH NADAL SZCZEPI SIĘ OBOWIĄZKOWO PRZECIWKO GRUŹLICY
🔹Irlandia: 698/17
🔹Iran: 567/36
🔹Estonia: 587/4
🔹Łotwa: 236/0
🔹Chorwacja: 235/1
🔹Litwa: 213/3
🔹Korea Płd: 193/3
🔹Turcja: 186/3
🔹Singapur: 171/0.5
🔹Chile: 159/0.8
🔹Bośnia i Hercegowina: 140/4
🔹Grecja: 136/5
🔹Rumunia: 128/5
🔹Serbia: 121/3
🔹Urugwaj: 97/0.6
🔹Polska: 67/1 d71;a039;
🔹Bułgaria: 61/1
🔹Chiny: 57/2
🔹Węgry: 54/2
🔹Brazylia: 32/1
🔹Tajlandia: 25/0.2
🔹RPA: 23/0.08
🔹Rosja: 19/0.2
🔹Japonia: 17/0.5
🔹Tajwan: 14/0.2
🔹Meksyk: 9/0.2

Ciekawy jest przypadek niemiecki, polecam zerknąć na dwie mapy:
- Przypadki COVID-19 w poszczególnych landach: cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/21005.jpeg
- Podział terytorialny RFN/NRD (szczepienia do 1975/szczepienia do 1990):
[url]pl.wikipedia.org/wir30;/Granica_wewn%C4%85trzniemieckar30;[/url]
😮😮😮

Uwagę zwraca też różnica w śmiertelności pomiędzy sąsiadami - Hiszpanią 🇪🇸a Portugalią 🇵🇹 (ponad dziesięć razy mniej zgonów w Portugalii, która dużo dłużej szczepiła !).

Oczywiście można pozwolić sobie na bardzo wiele interpretacji r11; widać np. że generalnie w drugiej grupie znajdują się kraje biedniejsze niż w grupie pierwszej (choć wśród szczepiących są też Japonia 🇯🇵, Singapur 🇸🇬 czy Korea Płd. 🇰🇷smiley. Można więc wnioskować, że wykrywalność jest w krajach biedniejszych mniejsza (choć śmiertelność w przypadkach już zdiagnozowanych powinna być w biedniejszych krajach wyższa, a jest dokładnie odwrotnie !). Można też zwracać uwagę na różnice kulturowe w poszczególnych krajach, a także na gęstość zaludnienia. Ważny jest też problem migracji (np. w USA 🇺🇸 jest wielu migrantów z krajów, gdzie program szczepień istnieje). Być może nie wszystkie statystyki są rzetelne. Nie wszędzie stosuje się takie same zasady dotyczące ograniczenia kontaktów społeczeństw. Społeczeństwa te mają różny poziom dyscypliny. Inny jest poziom opieki zdrowotnej. Można by takie uwagi mnożyć. Praca amerykańska nie jest, bo być nie może, ostatecznym dowodem na to, że BCG chroni przed COVID-19, ale jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa.

Stosowanie BCG w infekcji SARS-CoV-2 jest przedmiotem trwających już badań naukowych. M.in. w Holandii 🇳🇱 1000 pracowników ochrony zdrowia otrzyma szczepionkę. [6]. Podobne badanie planuje się przeprowadzić w Australii 🇦🇺 [7] i w Niemczech 🇩🇪 [8]. Na wyniki pewnie poczekamy kilka miesięcy. Ja czekam niecierpliwie.

Od 1955 roku każdy polski noworodek jest w pierwszej dobie życia szczepiony przeciwko gruźlicy. Wydaje się, że powinniśmy się z tego cieszyć.

[1] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042937v1.full.pdf
[2] https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(06)70412-1/fulltext
[3] https://www.worldometers.info/coronavirus/
[4] https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/
[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3062527/
[6] https://www.sciencemag.org/news/2020/03/can-century-old-tb-vaccine-steel-immune-system-against-new-coronavirus
[7] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-vaccine/australia-enters-4000-healthcare-workers-in-trial-for-coronavirus-vaccine-idUSKBN21D20H
[8] https://www.mpg.de/14608782/corona-virus-studie
[9] https://www.researchgate.net/figure/Map-displaying-BCG-vaccination-policy-by-country-A-The-country-currently-has-universal_fig2_50892386
[10] https://ourworldindata.org/coronavirus


[https://forum.gazeta.pl/forum/w,17007,169681929,169681929,Ciekawa_hipoteza.html?p=169681929]


To Emocje są najlepszym paliwem Życia,
Źle ukierunkowane stają się Bronią Masowego Rażenia

Edytowane przez Yorik dnia 06-04-2020 21:08
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor
RE: Trochę Optymizmu...
Wścibski Gość
Nadistota

Avatar Użytkownika

Postów: Bardzo dużo
Data rejestracji: Od zawsze
Dodane dnia 25-07-2021 10:36
Reklama
Góra http://www.zdradzeni.info/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Trochę Optymizmu...
poczciwy
Administrator Avatar Użytkownika

Postów: 328


Pomógł: 1

Data rejestracji: 25.08.17

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 06-04-2020 22:26
Szczególnie ciekawym przykładem są Niemcy z podziałem na RFN i NRD.
Wielu naukowców już podchwyciło temat, wskazując ten przykład jako "wzorcowy".
Swoją drogą ciekawe czy ktoś kiedykolwiek robił podobne badania na temat np. grypy, której odsetek umieralności jest raczej wyższy aniżeli COVID.
Stosunek wykonanych szczepień przeciw grypie w danym Państwie do zarejestrowanych infekcji i liczby zgonów? Ciekawe jak to się kształtuje.


"To ludzie ludziom zgotowali ten los.."
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Trochę Optymizmu...
Yorik
Administrator Avatar Użytkownika

Postów: 3957


Miejscowość: W-fka
Pomógł: 15

Data rejestracji: 22.04.12

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 06-04-2020 22:53
Stricte na grypę (AH1, AH3 i B.) nie jest wyższy (chyba, ze jakieś grypopochodne); Nie chcę teraz sprawdzać, ale w tamtym roku we Włoszech na grypę zmarło coś koło 160 osób;
Ogólnie na grypę poniżej 1%, na CoVid 4-6%. Wiemy jak wyglądają statystyki, na ogół są to dane szacunkowe pi x drzwi;

Post doklejony:
Trzeba to obserwować, bo na logikę może tak być;
Uciekano od żywych szczepionek w podjednostkowe za względu na niespecyficzne działanie ale to żywe aktywują silniej i trwalej trenując odpowiedź wszechstronnie;
Edytowane przez Yorik dnia 06-04-2020 23:32
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Trochę Optymizmu...
poczciwy
Administrator Avatar Użytkownika

Postów: 328


Pomógł: 1

Data rejestracji: 25.08.17

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 07-04-2020 08:04
Z tą statystyką jest jeszcze jeden problem.
Mianowicie osobom zmarłym, którzy nie mieli zdiagnozowanego COVID nie robi się już testu więc ten odsetek może być nawet zaniżony.
We Włoszech wykonuje się więcej testów niż np w Polsce stąd ten odsetek umieralności znacznie wyższy. Pomijając już fakt, który również nie zostaje bez znaczenia, że Włosi to najstarszy naród w Europie.
Zresztą średnia wieku ofiar też pokazuje jasno kto jest najbardziej zagrożony i w tym przypadku nie ma znaczenia narodowość."To ludzie ludziom zgotowali ten los.."
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Trochę Optymizmu...
Yorik
Administrator Avatar Użytkownika

Postów: 3957


Miejscowość: W-fka
Pomógł: 15

Data rejestracji: 22.04.12

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 07-04-2020 21:17
Podstawy bez fake newsów:
https://www.akademia-ekspertow.pl/koronawirus?mailingF=&utm_source=newsletter_Farma&utm_medium=email&utm_campaign=qah_akademia_sambucol_korona&utm_content=korona_em_1


To Emocje są najlepszym paliwem Życia,
Źle ukierunkowane stają się Bronią Masowego Rażenia
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Trochę Optymizmu...
poczciwy
Administrator Avatar Użytkownika

Postów: 328


Pomógł: 1

Data rejestracji: 25.08.17

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 07-04-2020 21:35
A dziś znalazłem zupełnie przypadkiem taki artykuł:
Prawie dwa miliony przypadków grypy w Polsce od początku roku. COVID-19 zaatakował później

Od początku roku do końca marca w Polsce zanotowano prawie 2 miliony przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. To jednak nie ta choroba była na ustach wszystkich. Wiadomości zdominował COVID-19.
Porównanie COVID-19 i grypy

Liczba zachorowań na COVID-19 i grypę w pierwszym kwartale 2020 roku
Liczba zgonów z powodu COVID-19 i grypy w pierwszym kwartale 2020 roku
Jak odróżnić koronawirusa od grypy i przeziębienia?
Dlaczego COVID-19 jest groźniejszy od grypy?Sezon grypowy trwa w Polsce od września do końca marca. Zwykle szczyt zachorowań na grypę przypada na drugą połowę lutego. W tym roku zbiegł się w czasie z doniesieniami na temat nowych ognisk COVID-19 w Europie. Pierwszy przypadek w Polsce został wykryty 4 marca w Zielonej Górze, a "pacjentem zero" był 66-latek, który wrócił z Niemiec. Do końca marca zdiagnozowano 2311 osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak wynika z meldunków Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, w pierwszym kwartale 2020 roku zdiagnozowano 1 947 518 przypadków grypy i podejrzeń zachorowań na grypę. W samym marcu grypę lub podejrzenie grypy zdiagnozowano u 581 802 osób.
Choroba Liczba zachorowań w Polsce (1.01-31.03.2020) Liczba zachorowań w Polsce (marzec 2020)
Grypa 1 947 518 581 802
COVID-19 2 311 2 311

Z meldunków NIZP-PZH możemy dowiedzieć się, że w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 z powodu grypy zmarło w Polsce 53 osoby. Tylko w marcu odnotowano 20 zgonów. Jeśli chodzi o zgony spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2, to od początku roku do końca marca było ich w Polsce 33. Biorąc pod uwagę, że oficjalnie koronawirus jest w Polsce od początku marca, wszystkie te zgony miały miejsce w jednym miesiącu.

W przypadku grypy wskaźnik śmiertelności za pierwszy kwartał 2020 roku wynosił 0,0027 proc. Dla COVID-19 za ten sam okres wskaźnik śmiertelności wynosił 1,43 proc.
Choroba Liczba zgonów (1.01-31.03.2020) Wskaźnik śmiertelności
Grypa 53 0,0027
COVID-19 33 1,43


"To ludzie ludziom zgotowali ten los.."
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Trochę Optymizmu...
Karri
Użytkownik Postów: 1
Nowy

Pomógł: 0

Data rejestracji: 24.05.20

Ostrzeżenia:
Dodane dnia 24-05-2020 02:04
Do tego testy w Tanzanii, które dały wynik dodatni u owocu papai czy oleju silnikowego. Prezydent Tanzanii z tego co zrozumiałem zrobił takie prowo, to pokazuje, że testy są trefne. Bo jak olej samochodowy, jak owoc?
Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
Logowanie
Login lub e-mail

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2007-2015 www.zdradzeni.info